Stichting Oudekerk Heemstede

Terugblik verbouwing - 12 oktober 2015


De renovatie van de Oude Kerk is afgerond!

De afgelopen 6 maanden zijn de werkzaamheden uitgevoerd. Op zondag 11 oktober is de Oude Kerk weer feestelijk heropend. Vanaf nu is de Oude Kerk met een glazen corridor verbonden met de naast gelegen Pauwehof.
 
De nieuwe entree van de Oude Kerk bevindt zich nu aan de achterzijde, halverwege de nieuwe glazen corridor. Linksaf komt u in de Pauwehof met garderobe en toiletten; rechtsaf komt u de Oude Kerk binnen via de nieuwe ingang. Op deze pagina kunt u teruglezen hoe de verbouwing is verlopen.
 
* De grafkelder van Adriaan Pauw is herontdekt; klik: grafkelder
* De nieuwe verbindingsgang (corridor) naar de Pauwehof; klik: corridor
* Een nieuw klimaatsysteem in de Oude Kerk; klik: klimaatsysteem
* Er is een presentatie gemaakt van de verbouwing, klik: presentatie
 
 
Op maandag 20 april heeft firma Drayer een bouwkeet geplaatst ten behoeve van de renovatiewerkzaamheden die de komende maanden zullen duren. KPG architecten, die het ontwerp heeft gemaakt, gaat de supervisie verzorgen namens PKN Heemstede, de eigenaar van het gebouw.
 

 

Wat gaat er allemaal gebeuren? Het gehele verwarmingssysteem zal worden vernieuwd en de plattegrond met stoelenplan geeft een indruk hoe het interieur er na de verbouwing uit gaat zien. 

Tijdens het sloopwerk van de houten vloeren onder de banken is de intacte grafkelder van de fam. Pauw en anderen aangetroffen. Dat was een bijzondere verrassing; voor aparte toelichting: klik grafkelder

Om de voortgang van de verbouwing zo min mogelijk te verstoren zal het voorlopig niet mogelijk zijn om de grafkelder te bekijken. Binnenkort zal er worden besloten of de kelder weer wordt afgedicht met dezelfde grote hardstenen afdekplaat of dat er een voorziening zal worden aangebracht waardoor het mogelijk is de grafkelder toegankelijk te houden.

Intussen verloopt de verbouwing volgens plan en, zoals al eerder gemeld wordt het gehele plan, inclusief de verbindingsgang naar de Pauwehof uitgevoerd, omdat ook de gemeente Heemstede heeft besloten financieel bij te dragen. Voor uitgebreide toelichting: klik corridor

In de consistorieruimte is een opening  in de muur gezaagd voor een dubbele deur naar de nieuwe corridor tussen de kerk en de Pauwehof. Na het uitgraven en leggen van de fundering voor de nieuwe corridor is een stalen portaal als centrale ingang geplaatst en de houten kozijnen waarin het veiligheidsglas zal worden geplaatst.

Het interieur van de kerk is aangepakt: veel van de oude banken zijn verwijderd, de verwarmingskanalen zijn vernieuwd. De vloer is daarna voorzien van mooie hardstenen grijze tegels.

De werkzaamheden aan de corridor en de aansluiting op de Oude Kerk vorderen gestaag. De dakbedekking op de corridor is aangebracht en er is bestrating uitgevoerd.

Er is een groot reclamebord geplaatst op het buitenterrein van de Oude Kerk, zodat voor iedereen zichtbaar is welke partijen betrokken zijn bij de verbouwing en welke instanties de verbouwing mede financieel hebben mogelijk gemaakt.

  • Een interieurcommissie, samengesteld uit de verschillende gebruikers is druk doende om een eindvoorstel te maken betreffende stoelenkeuze, kleuren, verlichting. Daarbij heeft zij de hulp ingeroepen van een kerkinterieurarchitect. Dit eindvoorstel zal ook nog getoetst worden door een deskundige akoestisch adviseur om zo goed mogelijk de huidige akoestische kwaliteit van de kerk  te handhaven.
  • Een vrijwilligersgroep  verzorgt op basis van ervaring met diverse kerken in Heemstede en Bennebroek een geheel nieuwe aanpak van de geluidoverbrenging en de mogelijkheid om kerkdiensten en andere voorstellingen via internet te kunnen volgen. 
  • Tegelijk met bovenstaande werkzaamheden zal een aantal antieke onderdelen van de kerk worden gerestaureerd, waaronder de Heerenbank, de Preekstoel en een historisch kolenrad in de kelder dat in vroeger jaren gebruikt werd voor de verwarming van de kerk.
 
  • Voor de herinrichting van het terrein om de kerk na de verbouwing is een plan gemaakt waarbij ook aandacht is besteed aan het veilig uit- en instappen van bezoekers vanuit auto’s op de Achterweg.

Hoe staat het met de financiën? De fondsenwerving voor het totale plan laat nog een tekort zien van ruim een ton. De Stichting De Oude Kerk gaat dus onvervaard door met het ontwikkelen van activiteiten om dit tekort aan te zuiveren. Voor de aktuele stand van de toegezegde en de ontvangen bedragen, zie Nieuwsbrief.

  • De StOK heeft een speciaal project in actie gezet voor de aanschaf van een professionele vleugel, die op een goed geklimatiseerd plekje in de kerk zal worden geplaatst.
  • Op zaterdag 5 september is er een Fancy Fair georganiseerd waar een ieder zijn of haar overtollige kunst, antiek, brocante spullen etc. kon aanleveren. Met hulp van veel vrijwilligers is het een groot succes geworden. Verder nieuws over de Fancy Fair, klik hier.
Website laten maken heemstede