Stichting Oudekerk Heemstede
FAQ | Stichting Oude Kerk Heemstede | StOK

Veelgestelde vragen over de Stichting Vrienden van de Oude Kerk


 

Over de Oude Kerk:

Waar staat de Oude Kerk en hoe kan ik deze bereiken?
 • Het gebouw staat aan het Wilhelminaplein in Heemstede. Zie menu Contact, geheel onderaan: Google Maps. Er is beperkte parkeergelegenheid op het plein en in de nabije omgeving.
Worden er ook orgelconcerten gegeven in de Oude Kerk ?
 • Jaarlijks worden meerdere orgelconcerten gegeven, in combinatie met een of meer andere instrumenten.
Kan ik het kerkgebouw, al dan niet samen met de Pauwehof, privé huren?
 • Ja, dit is mogelijk. U dient hiertoe contact op te nemen met het Kerkelijk Bureau, mevr. Jasperina de Vries, bereikbaar van ma. t/m do. 10.00 – 13.00 uur T: 023 528 53 36   E: kerkelijkbureau@pknheemstede.nl

 

Over De Stichting Vrienden van de Oude Kerk (StOK):

Wat is de Stichting Vrienden van de Oude Kerk?
 • Het is een stichting die statutair ten doel heeft: 
  • geld bijeen te brengen voor de restauratie van de Oude Kerk én het daar aanwezige orgel,
  • kerk, orgel en vleugel een functie te verlenen in het culturele leven van onze regio,
  • het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin daartoe verband houden.
Hoe kan ik Vriend van de Oude Kerk worden?
 • Wij zoeken mensen die onze stichting willen steunen in het realiseren van onze doelstellingen.
 • Wij hebben de ambitie om een grote groep vrienden aan ons te binden die elk jaarlijks bereid zijn minimaal €25,- aan de stichting te schenken.  Meer mag natuurlijk ook.  
 • Meld u aan als Vriend van de Oude Kerk te Heemstede door invulling van het bijgaand formulier.
 • ​Voor meer informatie, zie menu: Aktueel - Vrienden
Hoe is de relatie tussen de Stichting Vrienden van de Oude Kerk en de PKN Heemstede?
 • PKN Heemstede is eigenaar van de gebouwen, de Stichting Vrienden van de Oude Kerk organiseert de geldwerving, de jaarlijkse Vriendendag en organiseert ook Theeconcerten in de maanden september t/m april.
Heeft de Stichting Vrienden van de Oude Kerk directe bemoeienis met de aktiviteiten van de Stichting Welzijn Ouderen?
 • Nee. Welzijn Ouderen is een samenwerking van WIJ Heemstede en de Diaconie van PKN Heemstede
 • Aan dit samenwerkingsverband wordt zaalruimte in de Pauwehof wordt verhuurd.
 

Over de financiering van de instandhouding van de Oude Kerk:

Is  de Stichting Vrienden van de Oude Kerk ook ANBI gecertificeerd?
 • De Belastingdienst heeft onze stichting erkend als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling.
 • Wij staan geregistreerd in het ANBI register onder nummer: RSIN fiscaal nummer 8006.04.192
 • Een gift is voor 125% voor de inkomstenbelasting aftrekbaar. Voor details, klik hier: ANBI
Hoe kan ik bijdragen aan financiering van de instandhouding van de Oude Kerk?
 • U kunt bijdragen op drie manieren: door een periodieke gift, door een eenmalige gift of door u aan te melden als Vriend van de Oude Kerk.
 • Voor details, zie menu: Organisatie-Geldwerving
Hoe word ik Vriend van de Stichting De Oude Kerk?
 • Meld u aan als Vriend van de Oude Kerk te Heemstede door invulling van het bijgaand formulier.
 • Stuur dit formulier op naar het Secretariaat: secretaris@oudekerkheemstede.nl
 • Uw bijdrage is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Hoe kan ik een schenking doen aan de Stichting Vrienden van de Oude Kerk?
 • U kunt een eenmalige gift overmaken door een geldbedrag te storten op onze rekening NL81 ABNA 0563 2405 63 ten name van Stichting de Oude Kerk te Heemstede. N.B. De fiscale drempel van 1% van uw verzamelinkomen is van kracht.
 • Het is mogelijk om zeer fiscaal-vriendelijk over te gaan tot een periodieke gift bij notariële akte of door het invullen van een volmacht-formulier. In dat geval geldt niet de fiscale drempel van 1% van uw verzamelinkomen.
 • Een dergelijke periodieke gift loopt 5 jaar. De jaarlijkse gift kan 100 tot 1000 euro per jaar bedragen en is dan vijf jaar lang voor 125% voor de inkomstenbelasting aftrekbaar. Zie menu: Organisatie-Geldwerving

 

 

 

Website laten maken heemstede