Stichting Oudekerk Heemstede
FAQ | Stichting Oude Kerk Heemstede | StOK

Veelgestelde vragen over de Stichting De Oude Kerk


 

Over de Oude Kerk:

Waar staat de Oude Kerk en hoe kan ik deze bereiken?
 • Het gebouw staat aan het Wilhelminaplein in Heemstede. Zie menu Contact, geheel onderaan: Google Maps. Er is beperkte parkeergelegenheid op het plein en in de nabije omgeving.
Worden er ook orgelconcerten gegeven in de Oude Kerk ?
 • Jaarlijks worden meerdere orgelconcerten gegeven, in combinatie met een of meer andere instrumenten.
Kan ik het kerkgebouw, al dan niet samen met de Pauwehof, privé huren?
 • Ja, dit is mogelijk. U dient hiertoe contact op te nemen met het Kerkelijk Bureau, mevr. Jasperina de Vries, bereikbaar van ma. t/m do. 10.00 – 13.00 uur T: 023 528 53 36   E: kerkelijkbureau@pknheemstede.nl

 

Over De Stichting Oude Kerk (StOK):

Wat is de Stichting De Oude Kerk?
 • Het is een stichting die statutair ten doel heeft: 
  • geld bijeen te brengen voor de restauratie van de Oude Kerk én het daar aanwezige orgel,
  • kerk en orgel een functie te verlenen in het culturele leven van onze regio,
  • het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin daartoe verband houden.
Hoe is de relatie tussen de Stichting De Oude Kerk en de PKN Heemstede?
 • PKN Heemstede is eigenaar van de gebouwen, de Stichting De Oude Kerk organiseert de geldwerving, de coordinatie van de verbouwing en organiseert ook Theeconcerten in de maanden september t/m april.
Heeft de Stichting Oude Kerk directe bemoeienis met de aktiviteiten van de Stichting Welzijn Ouderen?
 • Nee. Welzijn Ouderen is een zelfstandige stichting aan wie zaalruimte in de Pauwehof wordt verhuurd.

 

Over de verbouwplannen van de Oude Kerk:

Wat zijn de verbouwplannen van de Oude Kerk?
 • Verbetering van het zicht op de optredende musici: verhogen en vergroten van het podium, aanbrengen van een verhoogde vloer voor de achterste rijen, zowel beneden als op de galerij
 • Verbetering van het zitcomfort en het multifunctioneel gebruik van de kerkzaal: vervangen van de banken door stoelen volgens een nieuw stoelenplan.
 • Verbetering bereikbaarheid van de Pauwehof en voorkomen van tocht en warmteverlies in de kerk door het realiseren van een gesloten (glazen) passage met entree tussen de Pauwehof  en de Oude Kerk.
 • Het moderniseren van de verwarmingsinstallatie.
 • Noodzakelijke aanpassingen van licht en geluid.
 • Voor details, zie menu: Gebouwen-Bouwplannen
Wat zijn de redenen voor de verbouw van de Oude Kerk?
 • Het doel is om de Oude Kerk geschikter te maken voor het geven van concerten. De kerk heeft nauwelijks toilet-en garderobe-faciliteiten en evenmin mogelijkheden voor de koffie vóór of ná het concert. Daartoe wordt gebruik gemaakt van het zalencomplex de Pauwehof. De overtocht van kerkzaal naar Pauwehof is verre van comfortabel. Maar ook het zitcomfort en het zicht op het podium laten te wensen over. Tenslotte is er de wens om de licht- en geluid-installaties te verbeteren en om een concertvleugel aan te schaffen.
Wat is de actuele fase  in de verbouw van de Oude Kerk?
 • de verbouwing is ondertussen uitgevoerd.
 • de geldwerving voor het resterende tekort loopt nog.
Zijn de goedkeuringen binnen voor de verbouw van de Oude Kerk?
 • Alle benodigde omgevingsvergunningen zijn door de gemeente Heemstede reeds verstrekt:
• de corridor tussen de kerk en de Pauwehof
• de aanpassingen van de vloeren, het podium en het balkon in samenhang met het nieuwe klimaatsysteem.
• het gedeeltelijk vervangen van de bestaande banken door stoelen
 
Wat gaat er gebeuren met de kerkbanken als deze worden verruild voor stoelen?
 • een deel van de kerkbanken aan de oost- en aan de westzijde is blijven staan
 • de overige kerkbanken zijn verkocht aan belangstellenden.

 

Over de financiering van de verbouw van de Oude Kerk:

Hoe worden de verbouwplannen van de Oude Kerk gefinancierd?
 • De Protestante Gemeente heeft een bijdrage van c.a. € 150.000 toegezegd. Door beheerders van grote fondsen zijn reeds toezeggingen gedaan, ter waarde van € 121.250. Ter dekking van het tekort doen wij een beroep  op overheden, bedrijfsleven en particulieren.
Is  de Stichting De Oude Kerk ook ANBI gecertificeerd?
 • De Belastingdienst heeft onze stichting erkend als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling.
 • Wij staan geregistreerd in het ANBI register onder nummer: RSIN fiscaal nummer 8006.04.192
 • Een gift is voor 125% voor de inkomstenbelasting aftrekbaar. Voor details, klik hier: ANBI
Hoe kan ik bijdragen aan financiering van de verbouw van de Oude Kerk?
 • U kunt bijdragen op drie manieren: door een periodieke gift, door een eenmalige gift of door u aan te melden als donateur.
 • Voor details, zie menu: Gebouwen-Geldwerving
Hoe word ik donateur van de Stichting De Oude Kerk?
 • U wordt donateur door gebruik te maken van het formulier “mijn donatie”. Klik hier: donatieformulier.
 • Uw bijdrage is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Hoe kan ik een schenking doen aan de Stichting De Oude Kerk?
 • U kunt een eenmalige gift overmaken door een geldbedrag te storten op onze rekening NL81 ABNA 0563 2405 63 ten name van Stichting de Oude Kerk te Heemstede. N.B. De fiscale drempel van 1% van uw verzamelinkomen is van kracht.
 • Het is mogelijk om zeer fiscaal-vriendelijk over te gaan tot een periodieke gift bij notariële akte of door het invullen van een volmacht-formulier. In dat geval geldt niet de fiscale drempel van 1% van uw verzamelinkomen.
 • Een dergelijke periodieke gift loopt 5 jaar. De jaarlijkse gift kan 100 tot 1000 euro per jaar bedragen en is dan vijf jaar lang voor 125% voor de inkomstenbelasting aftrekbaar. Zie menu: Gebouwen-Geldwerving

 

 

 

Website laten maken heemstede